نمایش دادن همه 62 نتیجه

نمایش 9 24 36

دوربین فروز

معرفی دوربین فروز دوربین فروز آیفون تصویری قابلیت دید در شب تا برد حداکثر 1 متر را دارا است. امکان

سر پنل فوژان

معرفی سر پنل فوژان پنل فوژان از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است. سر پنل فوژان اولین قسمت پنل می‌باشد. جهت

ته پنل فوژان

معرفی ته پنل فوژان پنل فوژان از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است. ته پنل فوژان قسمت آخر پنل می‌باشد. جهت

دوربین رنگی آیفون تصویری

معرفی دوربین رنگی آیفون تصویری سیماران دوربین رنگی آیفون تصویری قابلیت دید در شب تا برد حداکثر 1 متر را

برد صوت مانیتور 4 اینچ

معرفی برد صوت مانیتور برد صوت مانیتور آیفون تصویری سیماران اصلی‌ترین قسمت یک آیفون تصویری است. تعمیرات برد صوت مانیتور

برد صوت پنل فروز

معرفی برد صوت پنل فروز برد صوت پنل فروز آیفون تصویری سیماران اصلی‌ترین قسمت یک آیفون تصویری است. تعمیرات برد

برد صوت پنل فراز تک واحدی و 2 واحدی

معرفی برد صوت پنل فراز برد صوت پنل فراز آیفون تصویری سیماران اصلی‌ترین قسمت یک آیفون تصویری است. تعمیرات برد

برد صوت پنل 3 تا 8 واحدی فراز

معرفی برد صوت پنل فراز برد صوت پنل فراز آیفون تصویری سیماران اصلی‌ترین قسمت یک آیفون تصویری است. تعمیرات برد

برد تغذیه تخت

معرفی برد تغذیه آیفون تصویری برد تغذیه همانطور که از نام آن پیداست، وظیفه‌ی تامین نیرو برای کارکرد آیفون تصویری

برد تغذیه 4 اینچ

معرفی برد تغذیه آیفون تصویری سیماران برد تغذیه همانطور که از نام آن پیداست، وظیفه‌ی تامین نیرو برای کارکرد آیفون

برد پنل تصویری فوژان

معرفی برد پنل تصویری فوژان برد پنل تصویری فوژان صدای میکروفون با دو ترانزیستور در این برد تقویت می‌شود. صدای

پنل تصویری فراز VFEC8/N

1,523,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فراز VFEC6/N

1,497,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فراز VFEC4/N

1,416,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فراز VFEC3/N

1,389,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC10D/N

1,603,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC10D

1,306,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC8D/N

1,551,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC8D

1,252,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC7/N

1,795,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC7

1,233,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC6D/N

1,497,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC6D

1,201,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC5/N

1,470,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC5

1,207,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC4D/N

1,443,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC4D

1,148,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC3/N

1,414,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC3

1,124,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC2D/N

1,316,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC2D

1,023,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC1/N

1,288,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فرداد VFBC1

996,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC12D

426,000 تومان471,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC10D/N

1,856,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC10D

1,306,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC9D/N

1,850,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC8D/N

1,802,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC8D

1,252,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC6D/N

1,750,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC6D

1,201,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC5/N

1,749,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC4/N

1,694,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC4

1,148,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC3/N

1,667,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC3

1,124,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC2D/N

1,469,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC2D

1,023,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فوژان VFC1

997,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا SAMSUNG/SONY
 • تنظیم دید دوربین در چهار جهت

پنل تصویری فراز مدل VFEC8D

1,229,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا SAMSUNG/SONY
 • دارای سوئیچر مجزا برای هر واحد

پنل تصویری فراز VFEC4

1,126,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا SAMSUNG/SONY
 • دارای سوئیچر مجزا برای هر واحد

پنل تصویری فراز مدل VFAC1

997,000 تومان
ویژگی ها:
 •  دارای دوربین CCD با رزولوشن بالا SAMSUNG/SONY
 • دارای سوئیچر مجزا برای هر واحد

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران HS_78/M100 wifi

4,104,000 تومان
ویژگی ها:
 • تصویر شفاف

 • مجهز به دکمه های لمسی TUCH  KEY

 • تکنولوژی نور پس زمینه LED

 • دارای ملودی برای زنگ پنل

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران HS_78/M100

3,128,000 تومان
ویژگی ها:
 • تصویر شفاف

 • مجهز به دکمه های لمسی TUCH  KEY

 • تکنولوژی نور پس زمینه LED

 • دارای ملودی برای زنگ پنل

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران HS-73/M200

2,818,000 تومان
ویژگی ها:
 • تصویر شفاف

 • مجهز به دکمه های لمسی TUCH  KEY

 • تکنولوژی نور پس زمینه LED

 • دارای ملودی برای زنگ پنل

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران HS-72/M100

2,655,000 تومان
ویژگی ها:
 • تصویر شفاف

 • مجهز به دکمه های لمسی TUCH  KEY

 • تکنولوژی نور پس زمینه LED

 • دارای 13 ملودی برای زنگ پنل

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران HS-43TKM100 wifi

2,323,000 تومان
ویژگی ها:
 • تصویر شفاف

 • مجهز به دکمه های لمسی TUCH  KEY

 • تکنولوژی نور پس زمینه LED

 • دارای 13 ملودی برای زنگ پنل

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران HS-43TKM100

1,923,000 تومان
ویژگی ها:
 • تصویر شفاف

 • طراحی زیبا و فوق العاده باریک

 • مجهز به دکمه های لمسی TUCH  KEY

 • تکنولوژی نور پس زمینه LED

 • دارای 13 ملودی برای زنگ پنل

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران HS-43TKM200

1,226,000 تومان
ویژگی ها:
 • تصویر شفاف

 • طراحی زیبا و فوق العاده باریک

 • مجهز به دکمه های لمسی TUCH  KEY

 • تکنولوژی نور پس زمینه LED

 • دارای 13 ملودی برای زنگ پنل

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران HS-43FL

1,350,000 تومان
ویژگی ها:
 • تصویر شفاف

 • طراحی زیبا و فوق العاده باریک

 • قابلیت نصب گوشی صوتی با مانیتور موازی

 • بسته بندی شکیل

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران HS-43

1,418,000 تومان
ویژگی ها:
 • تصویر شفاف با LCD TFT Digital رنگی 4/3 اینچ
 • تکنولوژی نور پس زمینه LED
 • مجهز به منو  OSD جهت تنظیمات
 • طراحی جدید و بسیار زیبا

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران HS-35FL

860,000 تومان
ویژگی ها:
 • LED وضعیت مانیتور
 • کلید در بازکن
 • برای ارتباط صوتی داخلی استفاده می شود
 • نمایش تصویر دم درب
 • دارای طراحی زیبا و منحصر به فرد

آیفون تصویری | مرکز فروش درب بازکن تصویری سیماران

فروشگاه اینترنتی دیجی سیماران ارائه دهنده انواع محصولات سیماران از جمله درب بازکن تصویری سیماران یا آیفون تصویری سیماران می‌باشد. سیماران جزو بهترین تولیدکنندگان در ایران است و آیفون تصویری و صوتی زیبا و با تکنولوژی به روزی را عرضه می‌نماید.

آیفون به عنوان ابزاری برای ارتباط محیط داخلی ساختمان‌ها و منازل با محیط بیرونی تعریف می‌شود. ایفون‌های مورد استفاده در زمان‌های قدیم فقط قابلیت انتقال صدا بین دو محیط داخلی و خارجی ساختمان را داشتند. آیفون تصویری یا به بیان ساده‌تر دربازکن تصویری امروزه جانشین آیفون‌های صوتی قدیمی در اغلب ساختمان‌ها شده است، درگذشته آیفون تصویری به علت گران بودن قیمت، تنوع پایین وعدم آگاهی از کاربرد بالای آن در کمتر خانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت.


فروش آیفون تصویری سیماران

فروشگاه دیجی سیماران : 02133902045

کارشناس فروش دیجی سیماران : 09124021901


اما امروزه تولید آیفون تصویری در انواع متنوع توسط شرکت‌های مختلف کاربرد این وسیله در ساختمان‌ها را به طور چشمگیری افزایش داده است. بطوری که تقریباً تمامی ساختمان‌ها اعم از مسکونی و غیرمسکونی از آیفون تصویری استفاده می‌کنند. آیفون تصویری علاوه بر انتقال صوت مراجعه کننده از محیط بیرون به محیط داخل ساختمان، قابلیت به اجرا گذاشتن تصویر شخص و تصاویر بیرون از ساختمان بر روی صفحه نمایش داخل ساختمان را نیز دارد.

درحالی که آیفون‌های قدیمی تنها قابلیت انتقال صدای محیط بیرون به داخل ساختمان را داشتند. انتخاب یک ایفون تصویری مناسب به قابلیت استفاده و ویژگی‌های آن مانند اندازه صفحه نمایش، وضوح نمایش تصویر، لمسی و غیر لمسی بودن صفحه نمایش، امکان ذخیره‌سازی عکس و فیلم، ایجاد ارتباط بین واحدهای یک ساختمان، ایجاد ارتباط با بخش حراست ساختمان و… بستگی دارد.

آیفون تصویری سیماران

نمایندگی سیماران در لاله‌زار

شرکت سیماران بزرگ‌ترین تولیدکننده و عرضه‌کننده ایفون تصویری در انواع مختلف و متنوع است. ایفون‌های برند سیماران از بهترین و باکیفیت‌ترین مواد موجود در جهان طراحی و تولید شده‌اند. فناوری بکارگرفته شده در آن‌ها از بروزترین فناوری‌ها است. خرید ایفون تصویری سیماران اصل تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی و معتبر شرکت امکان‌پذیر است. نمایندگی‌های معتبر و مجاز شرکت سیماران در اغلب شهرها و استان‌های کشور ایجاد شده‌اند. یکی از نمایندگی‌های معتبر شرکت، نمایندگی سیماران در لاله‌زار است. افراد ساکن در این منطقه اگر چنانچه قصد خرید ایفون تصویری باکیفیت و قیمت مناسب را دارند. حتماً به نمایندگی‌ سیماران  لاله‌زار مراجعه نمایند.


مطالعه بیشتر = چگونه تعمیر آیفون تصویری را انجام دهیم ؟


کارشناسان فروش در نمایندگی‌های مجاز سیماران شما عزیزان را برای انتخاب بهترین ایفون تصویری راهنمایی خواهند نمود. با مراجعه حضوری به نمایندگی سیماران در لاله‌زار می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شوید. نمایندگی فروش سیماران در لاله‌زار عرضه‌کننده انواع ایفون تصویری، ایفون صوتی، آنتن مرکزی ساختمان، دوربین مداربسته و تمامی لوازم و تجهیزات برقی و الکتریکی با بالاترین کیفیت و نازل‌ترین قیمت‌ها می‌باشد. با خرید از سیماران خریدی امن و مطمئن را تجربه کنید.

درب بازکن برقی

در حقیقت قفل‌های سنتی و یا زنجیری دارای عیوب فراوانی می‌باشند. از مهم‌ترین ایراد آن‌ها مسئله ایجاد امنیت برای ورود ساختمان می‌باشد. در حال حاضر سارقان قفل زنجیری را در کثری از ثانیه باز می‌کنند و علت آن زبانه در دسترس آن‌ها و فنر ضعیف پشت آن است. اما در قفل برقی مخصوصا مدل‌های کله گاوی یا لاک پشتی، قفل به گونه‌ای طراحی شده که امکان بازگشت زبانه بدون تحریک شدن مگنت یا فشرده شدن دکمه روی قفل وجود ندارد. احتمالا بارها عبارت قفل ریموتی را شنیده‌اید که برای باز کردن درب از راه دور استفاده می‌شود، با فشردن کلیدی بر روی قفل ریموتی درب واحد باز می‌گردد. انواع برندهای قفل برقی را می‌توانید با استفاده از ریموت کنترل به کار ببرید.

درب بازکن تصویری ارزان

برندهای مختلف از درب بازکن تصویری در بازار موجود می‌باشند اما پیدا کردن آیفون تصویری مناسب و ارزان کار چندان ساده‌ای نمی‌باشد. ایرانی انتخاب کنیم یا خارجی و هر یک از کدام برند باشند بهتر است و در نتیجه با هزینه پایین کدام مانیتور آیفون تصویری بهترین کارایی را در اختیارمان قرار می‌دهد. این نوع درب بازکن تصویری با حداکثر اندازه 4.3 اینچی و صفحه نمایش رنگی در بازار وجود دارند. شاید بزرگ‌ترین ویژگی مثبت این نوع آیفون تصویری ارزان، ارائه تصویر رنگی و تنظیم نور، رنگ و کنتراست تصویر می‌باشد. در ادامه برخی از آیفون تصویری ارزان را برای شما بیان خواهیم کرد.

بهترین آیفون تصویری

برای خرید آیفون تصویری باید به برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های محصول توجه داشته باشیم. در این بخش به مهم‌ترین ویژگی‌های قابل انتظار از یک ایفون برای خرید بهترین آیفون تصویری پرداخته شده است.

ویژگی‌های صفحه نمایش ایفون تصویری

 یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های آیفون تصویری، صفحه نمایش است چرا که نمایش تصاویر بیرون بر عهده آن است. اندازه صفحه نمایش آیفون و همچنین قدرت وضوح تصاویر از مولفه‌های تأثیرگذار بر قیمت نهایی خرید آیفون تصویری است. صفحه نمایش ایفون تصویری در ایجاد جذابیت و خصوصیات ظاهری محصول نیز نقش مهمی دارد. امروزه اکثر افراد تمایل به خرید ایفون‌هایی با صفحه نمایش بزرگ دارند. افزایش اندازه صفحه نمایش در ایفون‌ها با افزایش قیمت محصول همراه است. تولید ایفون تصویری در شرکت‌های مختلف در اندازه‌های ۲.۵ تا ۱۰ اینچ صورت می‌گیرد؛ اندازه‌های ۴.۵ و ۷ اینچ از مقبولیت بیشتری برخوردار هستند. با این حال انتخاب اندازه صفحه نمایش ایفون تصویری طبق سلیقه خریدار صورت می‌گیرد.

قابلیت لمسی یا غیرلمسی بودن

 امروزه آیفون تصویری در دو نوع کلیددار (غیرلمسی) و لمسی به بازار عرضه می‌شود، انواع لمسی ایفون‌های تصویری گران قیمت‌تر از انواع کلیددار هستند.

قابلیت انتقال صدای محیط داخل ساختمان به بیرون و برعکس

 از ویژگی‌های مهم انتخاب بهترین ایفون تصویری توجه به قابلیت انتقال صدا است. ایفون خریداری شده باید توانایی انتقال دوطرفه صدا را بدون ایجاد هیچ‌گونه نویز فراهم نماید.

دارا بودن پنل اختصاصی

 برخی از شرکت‌های تولید کننده ایفون ویژگی‌هایی از قبیل نمایش تاریخ و ساعت، تنظیم آلارم و… را به محصول تولیدی خود اضافه کرده‌اند. داشتن این قابلیت‌ها ایفون تصویری را به محصولی پرکاربرد در ساختمان‌ها به‌ویژه ساختمان‌های اداری تبدیل کرده است.

ایفون‌های گوشی‌دار یا بدون گوشی

 برخلاف گذشته که طراحی ایفون‌ها فقط در انواع گوشی دار صورت می‌گرفت، امروزه شرکت‌ها اقدام به تولید ایفون در انواع بدون گوشی کرده‌اند. در این نوع از ایفون‌ها برقراری صدا بین دو طرف از طریق فشار دادن یک دکمه امکان‌پذیر است.

قیمت آیفون تصویری سیمارانحافظه داخلی آیفون تصویری سیماران

یکی از امکانات مهم آیفون تصویری‌های امروزی؛ قابلیت حفظ صدا و تصاویر از طریق حافظه آیفون تصویری است. حافظه در آیفون تصویری سیماران؛ وظیفه ضبط عکس و نگهداری آن در خود را زمانی که فردی در پشت درب ساختمان است بر عهده دارد. البته مدل‌هایی از آیفون تصویری هستند که علاوه بر گرفتن عکس از فرد پشت درب؛ ۱۵ ثانیه فیلم هم به همراه صدا ضبط می‌کنند که با استفاده از SD کارت می‌توان این تصاویر یا فیلم‌ها را به روی دستگاه‌های دیگر منتقل کرد. حافظه آیفون‌های تصویری دارای ۳ مدل هستند که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد:

 1. آیفون‌های تصویری مجهز به حافظه داخلی: تصاویر در داخل حافظه داخلی آیفون تصویری ثبت می‌شود.
 2. آیفون‌های تصویری مجهز به حافظه خارجی یا جانبی: این حافظه را در داخل قسمت مشخصی از آیفون تصویری می‌توان جاسازی کرد.
 3. آیفون‌های تصویری مجهز به حافظه خارجی و داخلی: که مجهز به هر دو نوع از حافظه هستند و مدل‌های پیشرفته‌تر و تکمیلی‌تر محسوب می‌شوند که قابلیت‌های گسترده‌تری دارند.

ضرورت وجود حافظه از هر نوعی که در فوق اشاره شد؛ در آیفون تصویری؛ قطعا باعث احساس امنیت بیشتر در ساکنین می‌شود بر این اساس اگر در ساختمان اتفاقی افتاد یا سرقتی رخ داد یا اعمال مشکوکی مشاهده شد؛ این امکان فراهم است که بعدا به بازنگری فیلم‌ها یا عکس‌های سیو شده پرداخته و افراد مشکوک را شناسایی کرد. لازم به ذکر است با توجه به نوع حافظه و امکانات دیگر قیمت آیفون تصویری متفاوت است.

لوازم جانبی آیفون تصویری

تجهیزات جانبی آیفون‌های تصویری؛ مجموعه‌ای از لوازم یا قطعاتی هستند که استفاده از آن‌ها در نصب و استفاده از درب باز کن‌های برقی کاملا ضرورت دارد. در این قسمت از مقاله انواع تجهیزاتی که جهت نصب بهتر آیفون تصویری سیماران ضرورت دارد را به صورت تیتروار و کاملا به اختصار بررسی می‌کنیم؛ این قطعات عبارت از موارد ذیل هستند:

 1. منبع تغذیه یا ترانس آیفون تصویری: وجود این قطعه برای هر وسیله هوشمندی ضرورت دارد؛ به این دلیل که نقش تنظیم ولتاژ ورودی و خروجی را برای دستگاه ایفا می‌کند.
 2. قفل معمولی یا برقی: به آیفون تصویری متصل می‌شود؛ از این جهت که بتوان در را با آن باز کرد.
 3. سوئیچر: به عنوان قطعه‌ای در نصب آیفون تصویری؛ برای تعداد واحدهای آپارتمانی زیاد استفاده می‌شود.
 4. حافظه آیفون تصویری: که جهت ذخیره‌سازی عکس و فیلم افراد در آیفون تصویری به کار گرفته می‌شود.
 5. بارانگیز: به عنوان قطعه‌ای برای ممانعت از ورود گرد و غبار یا نفوذ آب باران نقش ایفا می‌کند.
 6. برد صوت: برای انتقال صدا از پنل بیرونی به داخل واحدهای آپارتمانی به کار گرفته می‌شود.
 7. تگ در بازکن: جایگزینی برای کلید است که به صورت هوشمند کار می‌کند.
 8. پخش کننده تصویر: دریافت کننده تصاویر از دوربین پنل آیفون تصویری است.

این قطعات به صورت ضروریات نصب آیفون تصویری هستند که هر کدام نقش و وظیفه خاصی را در جهت بهبود مناسب عملکرد درب باز کن برقی بر عهده دارند؛ به گونه‌ای که با نبود هر قطعه؛ کارکرد آیفون تصویری به درستی انجام نخواهد شد.

لوازم جانبی آیفون تصویری

انواع آیفون تصویری سیماران

آیفون تصویری از نظر کارکرد به دو دسته دیجیتال و آنالوگ تقسیم می‌شوند. آنالوگ‌ها آیفون‌هایی هستند که به احتمال زیاد شما بیشتر از آیفون‌‌های تصویری دیجیتال با آن‌ها آشنایی دارید. زیرا در بیشتر آپارتمان‌‌های کوچک این نوع از آیفون تصویر به کار رفته است. در این نوع آیفون تصویری روی نمای بیرونی ساختمان یک پنل قرار دارد که به ازای هر واحد آپارتمان دکمه ‌ای مجزا تعبیه شده است. آیفون تصویری دیجیتال نیز مانند آنالوگ یک پنل در قسمت ورودی ساختمان دارد.

تفاوت این ۲ مدل در این است که روی این پنل دیگر به ازای هر واحد یک دکمه تعبیه نشده است. روی این پنل از ۹ دکمه‌‌ی اصلی، که از ۰ تا ۹ نام‌ گذاری شده‌‌اند، استفاده شده و به هر واحد نیز یک کد اختصاص داده شده می‌شود. مراجعه کننده تنها باید کد مربوط به واحد مورد نظر خود را با استفاده از این دکمه‌‌ها وارد کند تا تصویر و صدای او به دستگاه داخل آن واحد ارسال گردد.

آیفون تصویری سیماران مدل فوژان

آیفون فوژان مدل سیماران یکی دیگر از محصولات با کیفیت و کارکرد عالی شرکت سیماران می‌باشد. برخی از مشخصه‌های این آیفون عبارتند از:

مجهز به نسل جدید دوربین CMOS با رزولوشن بالا
امکان تنظیم دید دوربین در 4 جهت
دارای سیستم قوی دید در شب با استفاده از LED White
دارای باران گیر اکسترود شده الومینیومی
امکان نصب ماژول پلاک جهت نمایش پلاک وسیستم کارت خوان

آیفون تصویری سیماران مدل فراز

آیفون تصویری سیماران مدل فراز یکی از پنل‌های پرفروش شرکت سیماران می‌باشد. پنل‌های فراز سیماران در سه مدل ساده، کارتخوان و کدینگ تولید شده‌اند. سیستم درب بازکن تصویری فراز با دوربین رنگی، قابل استفاده با سوئیچر سرخود یا سوئیچر مجتمع در مدل‌های مختلفی روانه بازار شده‌اند البته در حال حاضر اکثر مدل‌های موجود در بازار با سوئیچر مجتمع عرضه می‌گردند.

از جمله مشخصات و ویژگی‌هایی که برای این پنل می‌توان نام عبارتند از :

این پنل دارای دوربین رنگی CCD می‌باشد که این دوربین قابلیت تنظیم در زاویه دید در چهار جهت را دارد.

این پنل تصویری سیماران مجهز به سیستم دزدگیر می‌باشد.

دارای سیستم دید در شب با استفاده از نور سوپرهای برایت در پنل‌های نورمادون قرمز و رنگی در پنل‌های سیاه و سفید می‌باشد.

پنل فراز دارای صفحه کلید نورانی برای کارکرد آسان در شب می‌باشد.

پنل تصویری فراز دارای بدنه‌ای بسیار زیبا و مقاوم می‌باشد که جنس آن از آلومینیوم می‌باشد.

با این پنل شما می‌توانید که با واحد مریوطه ارتباط برقرار کنید و این کار تنها با فشار دادن یک دکمه امکان پذیر می‌باشد.

آیفون تصویری سیماران مدل فروز

آیفون تصویری سیماران مدل فروز، دارای دوربین رنگی و سنسور CCD است. جنس بدنه این پنل از آلومینیوم اکسترود شده ساخته شده و نقره ای رنگ است. پنل فروز سیماران کاملاً ضد آب است و می‌تواند بدون نیاز به بارانگیر در فضای باز مورد استفاده قرار بگیرد. در پنل ساده یا شاسی دار فروز سیماران برای هر واحد به صورت مجزا یک زنگ قرار داده شده است آیفون تصویری فروز سیماران در این مدل از نوع شاسی دار یا ساده است که تا زیر 100 زنگ را می‌تواند ساپورت نماید و طراحی ظاهری آن به گونه‌ای است که دارای پنل‌های 1 ، 2 و 3 واحدی می‌باشد اما در تعداد واحدهای بالاتر از سه، تنها برای ساختمان‌هایی با تعداد واحد زوج مثل 4، 6، 8 و غیره قابل استفاده است.

آیفون تصویری سیماران مدل فرداد

آیفون تصویری سیماران مدل فرداد محصولی دیگر از شرکت سیماران می‌باشد. برخی از ویژگی‌های این مدل عبارتند از:

قابلیت تعریف 200 کارت کلید مجاز
قابلیت خواندن کارت تا فاصله دو سانتی متری
قابل نصب به صورت روکار و توکار
سهولت تعریف و حذف کارت کلیدها به وسیله فقط ییک کارت سرویس
قابل استفاده با انواع قفل برقی و ولتاژ ورودی بین 12 تا 15 ولت DC

درب باز کن تصویری سیماران HS-35FL

این آیفون تصویری ارزان سیماران پایین رده‌ترین محصول این شرکت است. اما نگذارید این مورد باعث شود که فکر کنید سیماران از کیفیت محصولش کم کرده است. این محصول به شدت با کیفیت است و اگر از این ارزان‌تر عرضه می‌شد بازار بیشتری را قسمت سیماران می‌کرد. صفحه نمایش 3.5 اینچی، طراحی معقول و ضخامت کم از ویژگی‌های مثبت این محصول سیماران است. نقطه ضعف این آیفون تصویری صفحه نمایش کوچک‌تر از مدل‌های هم رده و قیمت بالا در رده آیفون تصویری ارزان می‌باشد.

نصب آیفون تصویری سیماران

درب بازکن تصویری کالیوز 4321AZ

این مدل یکی از معدود محصولات در رده آیفون تصویری ارزان ساده است که از کیفیت بالایی برخوردار است. صفحه نمایش 4.3 اینچی با کیفیت، ظاهر متفاوت و زیبا، ضخامت کم محصول و گارانتی سه ساله باعث می‌شود ما دربازکن تصویری کالیوز 4321AZ را یک انتخاب عالی بدانیم. از جمله نقاط ضعف این محصول کمتر شناخته شده بودن برند کالیوز می‌باشد.

درب بازکن تصویری تابا 2043

یک آیفون تصویری ارزان دیگر از تابا می‌باشد. این مدل هم یکی از پرفروش‌ترین‌های بازار است که می‌بایست خوش شانس باشید تا به تعداد بیش از 5 عدد البته با قیمت نمایندگی آن را بیابید. صفحه نمایش 4.3 اینچ رنگی، گارانتی 3 ساله و خدمات تابا مواردی است که می‌تواند مشتریان را مثل آهنربا به خودش جذب نماید. اما موارد ناامید کننده این محصول کیفیت متوسط محصول، صفحه نمایش با کنتراست پایین و ضخامت زیاد مانیتور می‌باشد.

آیفون تصویری هوشمند سیماران

در واقع در یک خانه‌هوشمند با نصب اپلیکیشن AVES باید اشاره کنیم که بر روی گوشی تلفن‌همراه، از هر مکانی در خارج از ساختمان به سادگی می‌توانید از امنیت ساختمان هوشمند خود اطمینان حاصل کنید. از طریق این برنامه تصویر تمامی افرادی که از منزل شما بازدید می‌کنند از طریق تاچ پنل یا تلفن همراه حتی در زمانی که در خانه‌هوشمند خود نیستید به اطلاع شما رسانده می‌شود.

آیفون تصویری هوشمند یک سیستم زنگ در یا آیفون خانگی است که به اینترنت متصل بوده و به شما اجازه می‌دهد تا با استفاده از گوشی همراه خود در هر لحظه و در هر نقطه از دنیا با افراد مراجعه کننده به درب خانه صحبت کنید. درب بازکن تصویری هوشمند دارای یک دوربین است که از طریق اینترنت به گوشی همراه شما متصل می‌شود. هنگامی که یک مراجعه کننده این زنگ را به صدا در بیاورد، پیامی برای شما ارسال می‌شود و یک ویدیوی زنده از فرد پشت در خانه برای شما ظاهر می‌شود. در نتیجه می‌توانید به آسانی با وی صحبت کنید.

آیفون تصویری بیسیم

آیفون تصویری سیماران از نوع وایرلس و بدون سیم کشی در واقع همان آیفون تصویری است که انرژی مورد نیاز خود را از طریق باتری تامین می‌کند؛ در آیفون‌های تصویری سیم دار مشکلی که وجود دارد این است که با هر بار به صدا در آمدن زنگ درب ساختمان؛ یک نفر بایستی خود را به آیفون رسانده و در نمایشگر فرد پشت درب را ببیند و سپس با زدن دکمه باز کردن؛ درب را بازکند. ولی در انواع بیسیم آیفون تصویری؛ مانیتور آیفون قابل جابجایی است؛ به این صورت که شخص داخل ساختمان می‌تواند مانیتور آیفون را در نزدیکی محل استفرار خود قرار دهد و بدون رفت و آمد اضافی کلیه تحرکات خارج از ساختمان را مشاهده و درب را باز کند.

یا در نظر بگیرید که در ساختمان‌های اداری می‌توانید مانیتور آیفون تصویری را روی میز منشی قرار داده و دیگر نیازی نباشد که با هر با به صدا درآمدن درب؛ وی مسیر منتهی به نصب آیفون را طی کند و درب را باز نماید؛ به این صورت بهره‌وری نیروی کار در ساختمان‌های اداری هم افزایش می‌یابد و افراد به جای باز کردن درب قادر هستند وقت خود را صرف کارهای مهم‌تری کنند. آیفون تصویری بیسیم سیماران به لحاظ رعایت کیفیت بدنه فیزیکی، وضوح صدا و کیفیت تصویر بی‌نظیر عمل کرده است و ضمن رعایت همه این اصول از قیمتی مناسب و مقرون به صرفه هم برخوردار است.

سیم کشی آیفون تصویری

لازم به ذکر است که بگوییم آیفون تصویری سیماران یکی از ساده‌‌ترین نصب‌ها، نصب آیفون تصویری برای یک واحد است که هر فرد مبتدی نیز با خواندن کاتالوگ آیفون تصویری سیماران قادر به نصب آن می‌باشد. در تصویر زیر نقشه سیم کشی آیفون تصویری سیماران برای یک واحد را مشاهده می‌کنید که تنها از ۴ سیم برای اتصال مانیتور به پنل بیرون محوطه استفاده می‌شود.

نقشه سیم کشی آیفون تصویری

اگر قصد نصب آیفون تصویری سیماران برای دو تا هفت واحد را دارید ماجرا کمی فرق می‌کند و شما نیاز به ۵ سیم برای انجام پروسه نصب دارید. در این روش یک سیم به عنوان سیم زنگ به صورت مجزا از هرواحد به سمت پنل درب بازکن کشیده می‌شود و ۴ سیم دیگر به صورت مشترک بین دو واحد کشیده می‌شود و در نهایت آن چار سیم به پنل بیرون محوطه متصل می‌شود.

مشکلات رایج آیفون تصویری سیماران

در آیفون تصویری سیماران ممکن است که دارای ایرادهای رایجی وجود داشته باشد که برخی از این ایرادها را برسی خوایم کرد.

سیستم کلا خاموش است

ولتاژ DC تغذیه SF730 را چك كنيد و مطمئن شويد اين ولتاژ به پنل نيز مي‌رسد.

هیچ واحدی در را باز نمی کند

ولتاژ AC تغذیه SF730 را چك كنيد، از سالم بودن قفل اطمينان حاصل كنيد، اگر با اتصال L1 به L2 قفل عمل مي‌كند، رله درب بازكن برد پنل را بررسي كنيد.

تصویر تمام واحد ها موج دار است

مسير سيم كشي از كنار سيم كشي برق رد شده است، خازن صافي تغذيه SFF730 نشتي پيدا كرده و بايد تعويض شود.

تمام واحد ها یکسره زنگ می خورد

اشكال در برد پنل، زنر 10 ولتي سوخته است.

تجهیزات معمولی درب بازکن تصویری سیماران

در این قالب اصلی تغییرات مختلفی وجود دارد. علاوه بر پنل‌های فضای باز با یک فشار دکمه در هر آپارتمان، می‌توانید دیگران را با یک صفحه کلید عددی پیدا کنید: در این حالت که برای تاسیسات مسکونی بزرگ طراحی شده است، خانه‌ها با کد مشخص می‌شوند.

برخی دیگر برای راهنمایی کاربر یا تسهیل ورود افراد دارای معلولیت، پانل های دارنده کارت یا حتی صفحه های کوچک دارند. برخی از مانیتورهای ورود به فیلم دارای هدفون مشابه گوشی تلفن هستند، در حالی که برخی دیگر “هندزفری”دارند. نمونه‌های دیگر مانیتورهایی با حافظه هستند که تصویر را ذخیره می‌کنند.

تجهیزات سازگار درب بازکن تصویری سیماران

مجموعه تجهیزات مختلف در حال حاضر در بازار یافت می شود که امکان استفاده از آن را برای افراد دارای معلولیت بیشتر می کند. مثلا، با توجه به اختلالات بینایی، پانل در فضای باز ممکن است اطلاعاتی را در بریل در کنار کلیدها داشته باشد، یا یک سینت سایزر صدا نیز می تواند اضافه شود که نشانگر زمان باز شدن درب است. برای مبتلایان به کم شنوایی، پنل در فضای باز ممکن است دارای صفحه نمایش با نمادهایی باشد که وضعیت ارتباط را نشان می دهد:

مثلا نشان می دهد که کاربر در حال تماس است، یا کسی از داخل خانه صحبت می کند یا در را باز می کند. همچنین خود کاربر، ممکن است مانیتور با یک حلقه القایی مجهز باشد، عنصری که با سمعک های معمولی در ارتباط است تا مکالمه با بیرون را تسهیل کند بدون اینکه مورد توجه سایر کاربران قرار بگیرد. این کیت همچنین شامل هشدارهای تماس بصری یا صوتی است.

نمايندگي سيماران در تهران

انواع پنل آیفون تصویری

از جمله مهم‌ترین بخش ایفون تصویری، پنل آن است. لذا توصیه می‌شود در هنگام خرید ایفون تصویری حتماً به پنل آن توجه کنید؛ امروزه پنل ایفون تصویری در انواع مختلف مدل و برند به بازار عرضه شده است. اگر چنانچه اطلاعات کافی در رابطه با پنل ایفون تصویری را نداشته باشید، در خرید این محصول با مشکل مواجه خواهید شد؛ پنل ایفون تصویری یکی از چهار قطعه اصلی آن است.


مطالعه بیشتر = آیفون تصویری تحت شبکه چیست و مزایای آن ؟


پنل ایفون در ارتباط مستقیم با صفحه نمایش ایفون قرار دارد. در اصل پنل ایفون دستگاهی است که وظیفه آن تصویربرداری و ضبط صدای مراجعه کننده از بیرون ساختمان و ارسال تصویر و صدای ضبط شده به مانیتور داخل ساختمان است. پنل ایفون تصویری بسته به لنز دوربین، می‌تواند تصاویر رنگی و یا سیاه سفید را در مانیتور داخلی به نمایش گذارد. در ادامه به بررسی انواع پنل ایفون تصویری پرداخته شده است.

پنل ایفون تصویری کوماکس

 از مهم‌ترین ویژگی‌های پنل ایفون تصویری کوماکس می‌توان به داشتن لنز رنگی، قابلیت انتقال تصاویر با بالاترین سطح کیفیت، قابلیت انتقال صدای داخل و بیرون بدون ایجاد نویز، قابلیت تنظیم صدا، تأمین نور برای تصویربرداری در شب به علت داشتن چراغ LED در بالای دوربین، داشتن دکمه‌های ضد آب، داشتن قابلیت چرخش دوربین تا ۱۳ درجه و داشتن بدنه مقاوم برای هر نوع شرایط آب و هوایی اشاره کرد.

پنل کدینگ و کارتخوان تابا

 این پنل در دسته پنل‌های تصویری هوشمند است. در ساخت این پنل از بروزترین و پیشرفته‌ترین تکنولوژی و مواد موجود در دنیا استفاده شده است، همین عامل سبب قیمت بسیار بالای این پنل در مقایسه با سایر پنل‌ها شده است. از ویژگی‌های ممتاز این پنل افزایش ایمنی و امنیت ساختمان‌ها به‌خصوص ساختمان‌های دارای واحدهای زیاد است چرا که امکان باز و بسته شدن درب ساختمان به کمک کارت‌های RFID را فراهم می‌کند. عملکرد کارت‌های RFID به نحوی است که تنها با قرار دادن آن‌ها روی پنل کدینگ درب باز و بسته می‌شود. دوربین‌های موجود در این نوع از پنل‌ها قابلیت چرخش تا ۷۵ درجه را دارند و تصاویری باکیفیت بالا را ضبط می‌کنند. جنس بدنه این پنل‌ها از مقاوم‌ترین مواد به شرایط جوی و آب‌وهوایی است. برای افزایش وضوح تصاویر در شب نیز از لامپ‌های Super Bright از نوع LED در این پنل‌ها استفاده شده است.

انواع آیفون تصویری سیماران

پنل کارتی ایفون تصویری تابا

 تفاوت این پنل با سایر پنل‌های تولیدی شرکت تابا، در محل قرارگیری ماژول کارتخوان است که در زیر دوربین ایفون تعبیه شده است. این پنل نیز دارای چراغ LED برای افزایش وضوح تصویر در شب است. این پنل امنیت بسیار بیشتری را برای ساختمان‌ها فراهم می‌کند و هک کردن آن نیز بسیار دشوار و حتی غیرممکن است. جنس بدنه این پنل از آلومینیوم و سرب است که کاملاً به شرایط جوی نامساعد و سخت مقاوم است؛ لنز دوربین این نوع پنل قابلیت چرخش ۱۶ تا ۴۶ درجه‌ای را دارد.

پنل ایفون تصویری تابا

 پنل ایفون تصویری تابا یک نمونه ساده از پنل ایفون تصویری است. این پنل از نظر اقتصادی بسیار مقرون به‌صرفه می‌باشد ضمن آن که کارایی و عملکرد قابل قبولی نیز دارد و برای ساختمان‌های دارای تعداد واحدهای کم بسیار مناسب است. جنس بدنه این نوع از پنل‌ها از آلومینیوم است که در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارد. از دیگر ویژگی این پنل‌ها می‌توان به ایجاد دید در شب، امکان چرخش ۱۶ تا ۴۶ درجه‌ای لنز دوربین، قابلیت پخش صدای داخل ساختمان، تصویربرداری رنگی و… اشاره کرد.

مانیتور آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری سیماران قسمتی از سیستم آیفون تصویری است که از طریق آن امکان دیدن افراد پشت درب ساختمان فراهم شده و می‌توان با آن‌ها صحبت کرد و در صورت تمایل درب ساختمان را برای ورود باز کرد. در واقع هدف از ساخت آیفون تصویری؛ فارغ از ایجاد سهولت و راحتی برای باز کردن درب؛ فراهم آوری احساس امنیت و راحتی خیال ساکنین است. زیرا از طریق آیفون تصویری احساس حفظ حریم شخصی افراد هم تقویت می‌شود؛ ضمن استفاده از مانیتور آیفون تصویری افراد قادر می‌شوند تصویر واضح و مشخصی از افراد پشت درب دریافت کنند و از این طریق امکان دائمی مانیتورینگ پشت درب ورودی منزل یا ساختمان برای ساکنین فراهم می‌شود.

ضمنا لازم به یادآوری است که علاوه بر اهمیت استفاده از آیفون تصویری در منازل مسکونی؛ استفاده از این آیفون‌های هوشمند به خصوص برای فضاهای پر تردد و عمومی که حفظ امنیت آن‌ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ضروروت دارد. امروزه خریداری و نصب آیفون تصویری یکی از تجهیزات ضروری هر منزل مسکونی یا حتی ساختماهای اداری و تجاری مدرن است. در واقع مانیتور آیفون تصویری این قابلیت مهم را برای ما فراهم می‌کند که بدون ارتباط فیزیکی با ملاقات کننده‌های پشت درب و بدون دیده شدن با احساس امنیت با آن‌ها صحبت کنیم و در صورت تمایل به آن‌ها اجازه ورود به ساختمان را صادر کنیم. از این منظر این قابلیت بسیار با ارزشی است که امروز شاید به دلیل استفاده‌های مکرر از آیفون تصویری برای ما عادی شده و به آن توجه نکنیم و قدردان آن نباشیم.

مشخصات آیفون تصویری سیماران

LCD با وضوح بالا TFT LCD
پانل مجموعه  تلفنی ، شیک و مجلل.
سازگار با قفل درب الکترونیکی.
ارتباط بین گوشی و دوربین.
یک دوربین را می توان به چندین مانیتور وصل کرد.
نصب آسان
ظاهر بسیار زیبا
دارای حافظه داخلی جهت ذخیره عکس و فیلم
قابلیت ارتباط داخلی بین واحدها
قابلیت باز کردن درب پارکینگ
گارانتی 30 ماهه شرکت سیماران

نمايندگي سيماران لاله زار

فناوری درب بازکن تصویری سیماران

آ) مستقل: VDP مستقل دستگاهی است که در ویلا یا توسط صاحبان منزل شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب) چند آپارتمان: در جاهایی که تعداد واحدها زیاد است کاربرد دارد.

عملکرد خودکار درب بازکن تصویری سیماران

هنگامی که یک بازدید کننده یکی از کلیدهای پانل در فضای باز را فشار می‌دهد، دوربین داخلی متصل شده و تصویر گرفته شده در فضای باز روی صفحه مانیتور ظاهر می‌شود. اتصال به صورت خودکار و بدون نیاز به فعال کردن تجهیزات، صورت می گیرد. از این نقطه، شخص داخل ساختمان می‌تواند در صورت تمایل در را باز کند یا مکالمه‌ای را شروع کند، که معمولاً مخفی است (نمی‌تواند توسط سایر کاربران در همان تسهیلات شنیده شود). بعد از گذشت زمان مشخص شده، تجهیزات نیز به طور خودکار جدا می‌شوند. سیستم ورودی ویدیو به طور کلی با ولتاژ کم کار می‌کند.

توابع اضافی درب بازکن تصویری سیماران

بسیاری از دستگاه‌های موجود  آماده پذیرش برنامه‌های افزودنی هستند و مانیتور را به یک مرکز کنترل خودکار با عملکرد کوچک تبدیل می‌کنند. از اینجا کاربر می تواند یک یا چند دوربین اضافی نصب شده در سایر نقاط دستیابی را مشاهده کند، سوئیچ های چراغ را روشن کند یا درب دوم و غیره را باز کند.

سیستم های درب بازکن تصویری سیماران با کنترل دسترسی

سیستم های درب بازکن تصویری معمولاً با سیستم های کنترل دسترسی مختلف ادغام می شوند. این بدان معناست که عناصر در همان صفحه بیرونی نصب شده اند تا به برخی از کاربران مجاز قبلاً اجازه دسترسی به محل را بدهند. متداول ترین آنها کارت های مجاورت، خواندن اثر انگشت، صفحه کلید شماره تلفن های مخفی یا حتی بلوتوث است که توسط تلفن همراه ایجاد می شود.

امکانات درب بازکن تصویری سیماران

ال سی دی رنگی با دوربین + مانیتور

Intercom Colorful Video در بازار داخلی و ارتباطات داخلی از ارزش ویژه ای برخوردار است. این مجموعه کاملاً با مجموعه کاملی از ابزارهای ارتباطی درب بازکن تصویری، از جمله مانیتور امنیتی، دوربین، دستگاه مخابره داخل ساختمان و سایر لوازم جانبی تهیه شده است. با استفاده از دوربین TFT LCD  با وضوح بالا، حتی در شب نیز تصویر کاملاً واضح است.

علاوه بر این، دوربین در فضای باز از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است که آنتی اکسیدان است و ظاهر آن بسیار زیبا است. علاوه بر این ، نصب آن با کتابچه راهنمای کاربر بسیار آسان است. کیت درب بازکن تصویری مطمئناً با تکنیک اثبات شده، عملکرد پایدار و برجسته، نیازهای شما را برآورده می کند.

ویژگی های دوربین درب بازکن تصویری سیماران

دوربین با کیفیت بالا 700TVL CMOS.
زاویه دید: 92 درجه
ارتباط داخلی دو طرفه
منبع تغذیه توسط مانیتور داخلی 12 ولت.
طراحی جمع و جور و اندازه کوچک و نصب آسان.
ABS پلاستیک ، طراحی سیم آلومینیومی.

توجه: قفل پیچ الکتریکی، اعتصاب الکتریکی، قفل مغناطیسی برقی، به کنترل اضافی “منبع تغذیه” نیاز دارد که قفل را به هم وصل کند.

قیمت آیفون تصویری

قیمت آیفون‌های تصویری موجود در بازار بسته به نوع آیفون و برند تولیدی آن متفاوت است. در یک دسته‌بندی کلی قیمت ایفون‌ها در سه دسته ارزان قیمت، قیمت متوسط و گران قیمت جای می‌گیرد. ایفون‌های ارزان قیمت تنها دارای قابلیت‌های نمایش تصاویر بیرون، تنظیم رنگ و نور تصاویر را دارند و ویژگی و قابلیت دیگری را دارا نیستند. چنانچه ایفون تصویری ارزان قیمت از برند معتبری خریداری شود، کیفیت و کارایی قابل قبولی را خواهد داشت.

ایفون‌های دارای قیمت متوسط، علاوه بر نمایش تصاویر و تنظیم رنگ و نور آن‌ها قابلیت‌هایی دیگری نظیر ذخیره عکس و فیلم، باز و بسته کردن درب پارکینگ و همچنین صفحه نمایش لمسی را دارند. این نوع از ایفون‌ها پس از ایفون‌های ارزان قیمت، سهم بالایی از بازار را به خود اختصاص داده‌اند. ایفون‌های گران قیمت بیشتر در ساختمان‌های لوکس و مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حالت کلی موارد زیر از مهم‌ترین علل تأثیرگذار بر قیمت ایفون تصویری هستند:

• اندازه صفحه نمایش ایفون؛ ایفون دارای صفحه نمایش بزرگ قیمت بالاتری را نسبت به سایرین دارد.

• لمسی یا غیر لمسی بودن صفحه نمایش؛ ایفون‌های دارای صفحه نمایش تمام لمسی قیمت بالاتری را نسبت به سایر انواع ایفون دارا هستند.

• داشتن قابلیت‌های اختصاصی نظیر نمایش زمان و تاریخ

• وضوح نمایش تصاویر؛ کیفیت وضوح تصاویر به نمایش گذاشته شده از عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی محصول خریداری شده است.

• پنل‌های استفاده شده؛ امروزه اکثراً از پنل‌های LED برای تولید ایفون تصویری استفاده می‌شود.

• شرکت و برند تولیدی ایفون تصویری؛ ایفون تصویری سیماران ضمن داشتن بالاترین کیفیت و پیشترفته‌ترین امکانات، قیمت مناسبی را در مقایسه با انواع ایفون موجود در بازار دارد. سیماران عرضه کننده بروزترین ایفون‌های تصویری با مناسب‌ترین قیمت در بازار است.

فروش انواع آیفون تصویری با قیمت مناسب

همان‌گونه که می‌دانید امروزه مراکز عرضه بسیار زیادی در دنیای مجازی و در دنیای واقعی وجود دارند. که انواع آیفون‌های تصویری را که به وسیله‌های متفاوت تولید شده‌اند با قیمت‌های گوناگون به فروش می‌رسانند. در این میان بی‌شمار بودن برندهای تولیدکننده این محصولات سبب شده است تا پیدا کردن بهترین و مطمئن‌ترین برندها برای بسیاری از مشتریان فوق‌العاده دشوار گردد.

از طرفی همیشه مشتریان برحسب اطلاعاتی که عرضه‌کننده در اختیار فرد قرار می‌دهد اقدام به خرید می‌کنند. در صورتی که تنها راه دسترسی به بهترین و معتبرترین محصولات برندهای معتبر، خرید این محصولات از محل‌های عرضه معتبر می‌باشد که خوشبختانه امروزه وجود مراکز معتبری مانند سیماران سبب شده است تا تمام نگرانی‌های مشتریان در رابطه با بحث خرید انواع آیفون‌های تصویری باکیفیت و تضمین شده به صورت کامل حذف گردد.

همیشه به یاد داشته باشید که خرید محصول گران قیمت به معنای اورجینال بودن کالا نیست. شما تنها در صورتی می‌توانید به محصولات باکیفیت دسترسی پیدا کنید که محل خرید مطمئن و معتبر را برای خرید انتخاب نمایید. از طرفی زیاد شدن محصولات تقلبی در بازار و زیاد شدن واسطه‌ها، شرایط بسیار دشواری را برای بسیاری از افراد ایجاد کرده است. پس همیشه به جای مراجعه به فروشگاه‌های متعدد در سطح شهر به‌راحتی می‌توانید با مراجعه به فروشگاه آنلاین سیماران تمام محصولات را همراه با گارانتی و قیمت بسیار پایین و مناسب خریداری نمایید.

خرید آیفون تصویری

خرید ایفون تصویری نیز همانند سایر لوازم الکترونیکی، باید از فروشگاه‌های معتبر و مجاز صورت گیرد. چرا که فروشگاه‌های نامعتبر اغلب اقدام به فروش محصولات تقلبی و بی‌کیفیت می‌نمایند. که در کوتاه‌ترین زمان ممکن محصول دچار خرابی شده و عملکرد مناسبی را به نمایش نمی‌گذارد. امروزه انواع مختلفی از ایفون‌های تصویری با برندهای مختلف و گوناگون در بازار وجود دارد. توجه به برند تولیدی محصول امری ضروری در خرید ایفون است. برندهای تقلبی و بی‌کیفیت بسیاری به بازار عرضه شده‌اند که قیمت بسیار پایینی را در مقایسه با برندهای باکیفیت دارند. همین عامل سبب می‌شود تا خریداران در تشخیص محصول باکیفیت دچار شک و تردید شوند.

نقشه سیم کشی آیفون تصویری سیماران

خرید آیفون تصویری سیماران

سیماران تولیدکننده انواع درب بازکن تصویری و صوتی با تنوع کاربرد و قیمت می‌باشد شما می‌توانید انواع درب بازکن باکیفیت و قیمت مناسب را از این شرکت تهیه کنید و از خدمات پس از فروش بی نظیر آن بهره مند شوید. لذا توصیه می‌شود تا خریداری ایفون تصویری حتماً از فروشگاه‌های معتبر صورت گیرد. شرکت سیماران تولید و عرضه‌کننده انواع ایفون تصویری با بالاترین کیفیت محصول در کنار مقرون به‌صرفه‌ترین قیمت‌ها می‌باشد.

ایفون تصویری سیماران با بروزترین و پیشرفته‌ترین فناوری و متریال روز دنیا تولید می‌گردد. با خرید ایفون تصویری سیماران می‌توانید خریدی امن و مطمئن را تجربه کرده. همچنین از کیفیت محصول خریداری شده اطمینان خاطر حاصل نمایید. شایان به ذکر است که ایفون‌های تصویری سیماران ضمن داشتن بالاترین سطح کیفیت، با مقرون به‌صرفه‌ترین قیمت‌ها به بازار عرضه می‌شوند.

راهنمای خرید درب بازکن تصویری سیماران

درب بازکن تصویری یا آیفون تصویری یک سیستم مخابره داخل ساختمان  است. برای مدیریت تماس‌های برقرار شده در ورودی ساختمان (مجتمع مسکونی ،خانه خانوادگی، محل کار و غیره) استفاده می‌شود. ارتباطات سمعی و بصری بین داخل و خارج ساختمان را امکان پذیر می‌کند. قیمت درب بازکن سیماران متنوع بوده و با هر بودجه‌ای سازگار است. درب بازکن تصویری سیماران از دو عنصر بیرونی و داخلی تشکیل شده است:

یک پانل در فضای باز در قسمت بیرونی
یک قفل الکترونیکی و یک مانیتور داخلی.

پانل در فضای باز یا پانل خیابانی در کنار درب ورودی یا دروازه نصب شده است. عناصر مختلفی را برای استفاده در هر شرایط جوی آماده می‌کند. برخی از آن‌ها شامل موارد زیر می‌باشد:

یک یا چند دکمه زنگ برای برقراری تماس (برای هر واحد)
یک میکرو دوربین اقتباس شده برای دید در شب
دوربین برای گرفتن تصویر تماس گیرنده
میکروفون برای بلند کردن صدا
یک بلندگو برای تولید صدای ساکنان داخل خانه

طبقه بندی درب بازکن تصویری سیماران (VDP)

درب بازکن تصویری را می‌توان در دو دسته طبقه بندی کرد:

لایه های امنیتی :

آ) امنیت سطح 1: یک لایه امنیتی است که توسط سیستم VDP در ورودی اضافه شده است. این لایه به نگهبان داده می‌شود كه مستقیماً ورود بازدیدكننده را تأیید كند.

ب) امنیت سطح 2: این امر به عنوان امنیت لابی نیز شناخته می‌شود. برای دسترسی به لابی آپارتمان در چنین حالتی بازدید کننده باید شماره آپارتمان را شماره گیری کند و سپس صاحب خانه اجازه دسترسی به بازدید کننده را می‌دهد. از ورودی لابی.

ج) امنیت سطح 3: در این حالت بازدید کننده با دوربین در فضای باز جلوی درب خانه یا دروازه ویلا ارتباط برقرار می‌کند.

تاریخ بروزرسانی 1401/12/22